Influencer marketing vs. marketing szeptany: Porównanie strategii i efektów

Influencer marketing i marketing szeptany to dwie popularne strategie promocji produktów i usług, które opierają się na wykorzystaniu opinii i rekomendacji. Choć obie mają podobne cele, różnią się w podejściu, narzędziach i efektach, jakie generują dla firm.

Influencer marketing: siła wpływu osób znanych

Influencer marketing koncentruje się na współpracy z osobami znanymi lub ekspertami w danej dziedzinie, którzy mają duży wpływ na swoich obserwujących. Marki płacą influencerom za promowanie swoich produktów lub usług w ich kanałach mediów społecznościowych lub innych platformach, co ma na celu dotarcie do nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.

Marketing szeptany: opinie i rekomendacje od klientów

Marketing szeptany polega na wykorzystaniu rekomendacji i opinii klientów do promocji produktów lub usług. W przeciwieństwie do influencer marketingu, w marketingu szeptanym to klienci sami dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z innymi, co sprawia, że rekomendacje są bardziej autentyczne i wiarygodne.

Skuteczność i autentyczność rekomendacji

Jedną z głównych różnic między influencer marketingiem a marketingiem szeptanym jest autentyczność rekomendacji. W przypadku influencerów, choć mają oni duży zasięg, ich rekomendacje mogą być postrzegane jako mniej autentyczne, ponieważ są płatne. W marketingu szeptanym rekomendacje pochodzą bezpośrednio od zadowolonych klientów, co sprawia, że są bardziej wiarygodne i skuteczne.

Zasięg i targetowanie 

Influencer marketing może być skuteczny w dotarciu do szerokiego audytorium za pomocą popularnych influencerów o dużym zasięgu. Jednakże, może być trudniejszy do targetowania konkretnych grup klientów. W marketingu szeptanym, rekomendacje są często skierowane do osób z bliskiego kręgu znajomych lub podobnych grup demograficznych. Co może być bardziej skuteczne w generowaniu konwersji.

Koszty i zwrot z inwestycji

Influencer marketing często wiąże się z wysokimi kosztami, ponieważ influencerzy mogą wymagać dużej zapłaty za promocję. Natomiast, marketing szeptany jest zazwyczaj bardziej opłacalny, ponieważ opiera się na autentycznych rekomendacjach klientów, które nie wymagają bezpośrednich płatności. Dlatego też, zwrot z inwestycji w marketing szeptany może być wyższy niż w przypadku influencer marketingu.

Podsumowanie

Influencer marketing i marketing szeptany są dwoma różnymi strategiami promocji, które mają swoje zalety i wady. Influencer marketing opiera się na współpracy z osobami znanymi. Aby dotrzeć do szerokiego audytorium, podczas gdy marketing szeptany wykorzystuje autentyczne rekomendacje klientów, aby zyskać zaufanie i lojalność klientów. Wybór odpowiedniej strategii zależy od celów, budżetu i charakteru firmy. Jednak obie mogą być skutecznymi narzędziami w budowaniu marki i zwiększaniu sprzedaży.

 

 

Autor: Marek Malinowski